Kleinschalig appartementencomplex Merellaan

Stockfoto pxhere

Het college van burgemeester en wethouders in Laarbeek verleent in principe medewerking aan het plan van woningstichting WoCom om negen appartementen te bouwen aan de Merellaan in Beek en Donk. Er moet dan wel voldaan worden aan de wettelijke voorschriften en ruimtelijke onderbouwing. WoCom is van plan om drie oude huurwoningen aan de Merellaan te gaan slopen en daarvoor in de plaats een kleinschalig appartementencomplex voor terug te bouwen.