Koers van het waterschap

0
65

Met het vaststellen van het ontwerp Waterbeheerplan 2022 – 2027 heeft waterschap Aa en Maas zijn ambities voor de komende jaren kenbaar gemaakt. Het waterschap wil de bescherming van Oost-Brabant tegen overstromingen vergroten. Om beter voorbereid te zijn op extreme droogte wordt daarnaast het watersysteem verder aangepast en de waterkwaliteit sterk verbeterd. Samen met deelnemende partijen wordt meer dan 100 miljoen euro per jaar in het watersysteem geïnvesteerd om alle doelen te realiseren. Dit zal verhoging met enkele procenten van de waterschapslasten tot gevolg hebben.