Komst vijfde zonnepark Laarbeek waarschijnlijk

0
84

Ook zonnepark Vossenberg kreeg donderdagavond van de gemeenteraad in Laarbeek een verklaring van geen bedenkingen op zak, nodig om uiteindelijk een vergunning te krijgen. De gemeente Laarbeek voerde eerder een pilot uit, waarbij maximaal vijf zonneparken worden vergund. Voor zonnepark Vossenberg werd een pas op de plaats gemaakt, gezien de maatschappelijke discussie rond zonnevelden. Partij Nieuw Laarbeek was tegen, omdat die vreest voor de onomkeerbaarheid van het besluit, ook al gaat het ‘nog maar’ om een ontwerpverklaring van geen bedenkingen. Bron: ED.