Komt bronlibel terug in de regio

0
57
Esperloop

Waterschap Aa en Maas,de Vlinderstichting, Staatsbosbeheer, Wageningen research en IVN Bakel hebben woensdag in de Esperloop, nabij de Grotelseheide, op vijf locaties over ongeveer 10 meter hout,in de vorm van takken en stammen in brengen, in de beek gebracht. Doel is om te zorgen dat één van de twee populaties gewone bronlibel weer op deze plaats terug komt. De gewone bronlibel is als grootste libel van Nederland een indrukwekkend dier. Het is een specialist van kleine beken met helder en schoon stromend water waar de larve meerdere jaren ingegraven in de bodem leeft. Onderzoek in het najaar van 2020 moet dan uitwijzen of de soortenrijkdom toe is genomen. Bron: Omroep Kontakt.