Koninklijke Erepenning Sint Servatiusgilde

0
75
Foto: Marcel v.d. Kerkhof B&D

Het Sint Servatiusgilde in Lieshout heeft zondag tijdens het Federatietoernooi een Koninklijke Erepenning uitgereikt gekregen. Zij ontving deze uit handen van burgemeester Frank van der Meijden ter gelegenheid van haar 600-jarig bestaan in 2020. Het symboliseert het respect en de waardering die de koning heeft voor de bijzondere verdiensten van het gilde. De erepenning werd overhandigd aan gildekoning Gerard Verhoeven, Hoofdman Willem van Pelt ontving de bijbehorende oorkonde en Staande Deken Mark Lommen de beschikking. Eerder ontving het gilde van de gemeente Laarbeek een zilveren herinneringsschild.