Kringloopwinkel ‘Een nieuw begin’

0
9

Kringloopwinkel ‘Een Nieuw Begin’ uit Beek en Donk vraagt subsidie aan de gemeente Laarbeek en toegang tot de gemeentelijke milieustraat. Ook vraagt de winkel om (financiële) deelname aan een plan voor minima. Het college van B&W besluit om geen ontheffing voor toegang tot de milieustraat te verlenen aan die kringloopwinkel en om geen subsidie in natura te verlenen in de vorm van kwijtschelding van poorttarieven. Ook wordt geen financiële bijdrage gegeven voor het plan om via vouchers minima te laten winkelen in de kringloopwinkel.