Laarbeek doet mee aan TEBDJZ

0
24

Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten deze gemeente te laten deelnemen aan ‘Thuis Energie Besparen Doe Je Zo’ (TEBDJZ). Dat is een pilotproject, opgezet door het programma Sociale Innovatie Energietransitie, een samenwerking tussen de Provincie Noord-Brabant en Enpuls. Het doel van dit project is om in nauwe samenwerking met bewoners en met lokale duurzame initiatieven zoals Duurzaam Wonen Laarbeek en Stichting Platform Duurzaam Laarbeek, concrete stappen te zetten in het verduurzamen van de woningvoorraad, met name op het gebied van energiebesparing.