Laarbeek moet dwangsom betalen

0
46

Vanwege het niet tijdig beslissen op handhavingsverzoeken van meerdere personen inzake planologisch strijdig gebruik door Artex, Bosscheweg 79, Aarle-Rixtel, is het college van de gemeente Laarbeek een dwangsom van 1.037 euro verschuldigd aan de eigenaren van 10 percelen in die plaats. Deze dwangsom van 1.037 wordt evenredig verdeeld over de 10 eigenaren die een ingebrekestelling hebben ingediend.