Laarbeek steunt initiatief Helmond

0
51

In Helmond en de Peelgemeenten is een groep van ongeveer 50 inwoners die door hun meervoudige problemen en complex gedrag nergens terecht kunnen. Zij zijn vaak dakloos en verblijven meestal overal kortdurend omdat hun gedrag voor veel problemen zorgt. De gemeente Helmond wil daarom een 24-uurs- voorziening ontwikkelen en vraagt diverse partijen hiertoe een intentieverklaring te ondertekenen. De gemeente Laarbeek ondertekent deze intentieverklaring en wil daarmee onderstrepen het initiatief van de gemeente Helmond te ondersteunen.