Laarbeek voor elkaar

Laarbeek heeft een vrijwilligersplatform: Laarbeekvoorelkaar. Het platform wordt bezocht door mensen die iets willen betekenen of zelf vrijwillige hulp kunnen gebruiken. Vraag en aanbod komen zo bij elkaar. Dat kan zijn van een boodschap doen voor een zieke buurman tot jongeren helpen met hun huiswerk of wandelen met een oudere. Uit recent onderzoek is gebleken dat het doen van vrijwilligerswerk de negatieve gevoelens gerelateerd aan eenzaamheid vermindert. Projectleider voor Laarbeekvoorelkaar is Hanneke Manders, [email protected]