Laarbeek vraagt subsidie RREW aan

0
52

In de commissie AZ van 29 oktober heeft Partij Nieuw Laarbeek het college van Laarbeek gewezen op een nieuwe subsidieregeling voor energiebesparingsmaatregelen voor inwoners van Laarbeek en gevraagd hier aan deel te nemen. Donderdag tijdens de raadsvergadering liet de wethouder weten dat de bedoelde subsidie ondertussen is aangevraagd. Binnen de RREW (Regeling Reductie Energieverbruik Woningen) kunnen gemeenten een tegemoetkoming aanvragen voor energiebesparingsmaatregelen die uiterlijk 31 juli 2022 zijn afgerond en zich richten op het aanbieden van kleine energiebesparende maatregelen zowel voor een algemeen advies als voor een specifieke woning.