Ledenvergadering BCL online

0
39
Jubilaris in 2020 Peter van der Tol (r)

Bij Badminton Club Lieshout wordt vanwege de coronapandemie de Algemene Leden Vergadering (ALV) op 25 februari online gehouden. De leden boven 16 jaar hebben hiervoor al een uitnodiging en inlogcode ontvangen zodat ze gemakkelijk aan kunnen sluiten. Het bestuur heeft ervoor gekozen om enkel de hoogst noodzakelijke zaken aan de orde te stellen: de
bestuurssamenstelling, het jaarverslag, de financiën en een toegevoegd punt over de WBTR. De leden kunnen zo de jaarrekening goedkeuren en het bestuur decharge verlenen.