LEVgroep niet langer in Gemert-Bakel

Naar aanleiding van een fundamenteel verschil van mening over de organisatie van het welzijnswerk in de gemeente stoppen de gemeente en de welzijnsorganisatie LEVgroep hun samenwerking. Het streven is om op 1 januari helemaal ontvlochten te zijn. Zowel gemeente als welzijnsorganisatie benadrukt dat de dienstverlening voor de inwoners hier niet onder dient te lijden. Gemeentes hebben momenteel te maken met drie taken die ze van de landelijke overheid overnemen: Jeugdwet, Wmo en Participatiewet. Het meningsverschil gaat over de organisatie van het welzijnswerk.