Lezing ‘Water natuurlijk’ bij IVN

0
77
Lepelaar, blauwe reiger, aalscholver en nijlgans foto: Leo van den Heuvel (2015)

Loco Dijkgraaf Ernest de Groot van Waterschap Aa en Maas zal op 20 februari voor het IVN Laarbeek een lezing houden over water, waterschappen en waterbeheer in relatie tot natuur en landschap in NO Brabant. De regio Helmond/ Oost Brabant herbergt veel fraaie landschappen, met elk hun eigen ontstaansgeschiedenis, geëigend grondgebruik, landschappelijke inrichting en -stoffering. Ernest: ‘De gehele waterhuishouding van Oost Brabant passeert de revue, van de Peelhorst en de Peelvenen tot en met de Raamvallei en het Dal van de Aa. Kom en beleef een bijzondere , water gerelateerde helicoptervlucht over de gehele regio’.