Lichte stijging waterschapsheffingen

0
79

Waterschap Aa en Maas verwacht in 2020 een kleine stijging in de te innen heffingen ten opzichte van 2019. De watersysteemheffing stijgt met 5,4% ten opzichte van 5,2% landelijk. De zuiverings- en verontreinigingsheffing gaat echter maar met 1,6% omhoog. Landelijk is dit een verhoging van 4%. Voor een meerspersoonshuishouden met een koopwoning van 248 duizend euro gaat het over een bedrag van 297 euro per jaar. Een boerenbedrijf met 400 duizend euro opstallen, 40 ha grond en drie vervuilingseenheden komt op ruim 3600 euro aan jaarlijkse heffingen. Bron: CBS