Liefst te voet of op de fiets naar school

0
75

Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) ziet 69% van alle Nederlanders graag dat schoolomgevingen veiliger worden. VVN concludeert dat gemotoriseerd vervoer rondom scholen te vaak tot onveilige situaties leidt. Om schoolomgevingen veiliger te krijgen, doet de verkeersveiligheidsorganisatie een appel op alle ouders en alle automobilisten. Ouders wordt op het hart gedrukt dat de route van huis naar school voor kinderen het ideale moment is om praktijkervaring op te doen. Aan ouders dan ook de oproep om enkel bij uitzondering de auto te pakken.