Maaionderhoud waterschap Aa en Maas

0
61

Vanaf 1 april gaat waterschap Aa en Maas incidenteel een aantal slootbodems maaien, nodig opdat sloten en beken niet dichtgroeien en het water goed kan blijven stromen. Zo kan water aangevoerd blijven worden naar plekken waar het te droog is en wordt overlast bij extreme regenval voorkomen. Het waterschap houdt rekening met het broedseizoen en maait alleen waar het hoogstnoodzakelijk is. Het maaien van het grootste deel van de sloten en beken in het beheergebied gebeurt later dit jaar in twee grote maairondes.