Maakt verkeer Aarle (on)leefbaar?

De werkgroep Verkeer, onderdeel van Dorpsplatform Aarle-Rixtel, werkt aan projecten die zich richten op te hard rijden en de analyse van het doorgaand verkeer. Het te hard rijden betreft verkeer op de zogeheten doorgaande weg (het traject Albert Pistoriusstraat–Dorpsstraat–Lieshoutseweg). Het andere project van de werkgroep is het ANPR-project. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition. Met ANPR-camera’s worden verkeersstromen gemeten. De verkregen informatie betreft voertuigbewegingen, er worden geen kentekens doorgegeven, de analyse is anoniem. Het project wordt ondersteund door gemeente en politie.