Maatvoorschriften Jeurgens Beheer

0
32

Het Laarbeekse college heeft besloten om maatwerkvoorschriften voor te stellen voor F.J.A. Jeurgens Beheer BV aan de Vonderweg 4 in Beek en Donk. Het betreft voorschriften in het belang van de bescherming van het milieu. De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf vrijdag 26 februari tot en met vrijdag 9 april ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Wie direct belang heeft bij dit besluit kan binnen zes weken schriftelijk een bezwaarschift hiertegen indienen.