Maatvoorschriften reguliere procedure

0
41

Het college van Laarbeek heeft maatwerkvoorschriften gesteld voor Bemmer Vastgoed B.V. aan de Hurkbeemd 1 in Beek en Donk. Het betreft voorschriften in aanvulling op of ter invulling van de voorschriften die gelden in het belang van de bescherming van het milieu. De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen vanaf vrijdag 10 september tot en met donderdag 21 oktober ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Voor dagen en tijdstippen waarop de stukken kunnen worden ingezien wordt verwezen naar de website van de gemeente.