Maatwerkvoorschriften Jeurgens Beheer

0
47

Het college van B&W van Laarbeek heeft besloten om maatwerkvoorschriften te stellen voor F.J.A. Jeurgens Beheer BV, Vonderweg 4 in Beek en Donk. Het betreft voorschriften die gelden op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer in het belang van de bescherming van het milieu. De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen tot en met 2 april ter inzage bij de gemeente Laarbeek. Wie direct belang heeft bij dit besluit kan binnen zes weken schriftelijk een bezwaarschift hiertegen indienen.