Maatwerkvoorschriften reguliere procedure

0
49

Het college van Laarbeek heeft besloten, aansluitend op een advies van Waterschap Aa en Maas, om de aanvraag om maatwerkvoorschriften van Verbakel vof, Broekkantsestraat 7-9 in Beek en Donk, voor het lozen van spuiwater van een luchtwasser op de openbare riolering te weigeren. Dit omdat het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen verzet. De beschikking en de daarbij behorende stukken liggen tot en met 24 juni ter inzage bij de gemeente. Zie de website van de gemeente.