Meepraten met Werkgroep Verkeer

0
55

Woensdagavond 4 maart komt de Werkgroep Verkeer Aarle-Rixtel in De Dreef bijeen om over verkeersproblemen te praten. Belangrijk onderwerp: het zwaar verkeer door Aarle-Rixtel. Toegelicht wordt waarmee de Werkgroep Verkeer bezig is en welke aanpak voorgestaan wordt. Een van de plannen is het plaatsen van Automatic Number Plate Recognition-camera’s om een gedetailleerd inzicht in verkeersstromen, en dus ook doorgaand (zwaar) verkeer, te krijgen. Wethouder Joan Briels en beleidsambtenaar Frans Vlemmix van de gemeente Laarbeek alsmede wijkagent Roel Timmermans zijn uitgenodigd. Iedere geïnteresseerde is welkom.