Meer geld gevraagd voor Omroep Meierij

0
39

Politieke partijen CDA en Hart willen dat de gemeente Meierijstad structureel meer geld uitgeeft aan de lokale omroep. Ze werken aan een voorstel daartoe. De omroep heeft eenmalige bijdragen, onder meer van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek, gebruikt om de kwaliteit en kwantiteit te verhogen. Eind 2021 is dat geld op en dreigt een terugval. Volgens de partijen gaat het om maximaal 90.000 euro extra, mogelijk lager als de omroep meer adverteerders kan werven. De fracties willen op 8 juli een motie indienen. Bron: Omroep Meierij.