Meer inspraak voor inwoners

0
91

Op 20 februari wordt in de commissie Algemene Zaken van de gemeente Laarbeek het voorstel besproken de vergaderstructuur van commissies en raad te wijzigen en inwoners meer te betrekken bij bestuurlijke besluitvorming. Voorgesteld wordt de inwoners vanaf september te laten inspreken bij de politieke besluitvorming, ook over onderwerpen die niet op de agenda staan. De kwaliteit en draagkracht van besluitvorming kan hiermee verhoogd worden en de doorlooptijd korter, omdat alle aspecten van een onderwerp in een vroeg stadium aan de orde komen.