Meer kerkgangers in grote kerken

0
62

De Nederlandse Bisschoppen hebben besloten een verruiming toe te staan van het aantal aanwezigen bij kerkelijke vieringen, zij het alleen voor grote kerkgebouwen met meer dan 300 zitplaatsen. In Veghel bijvoorbeeld betreft de verruiming de H. Lambertuskerk (80 personen) en in Erp de H. Servatiuskerk (70 personen). In deze grote kerken mag met ingang van 29 april maximaal tien procent van het totale aantal zitplaatsen bezet zijn. In kerken met minder dan 300 zitplaatsen blijft het aantal beperkt tot maximaal 30. Bron: Omroep Meierij.