Meer woningen door splitsing van gebouwen

0
59

Evenals op andere plaatsen is er ook in Laarbeek grote behoefte aan woonruimte. Omdat de vier kernen al dichtbebouwd zijn en er voldoende groen moet zijn staat het bestemmingsplan sinds juni toe dat gebouwen gesplitst worden. Bouwen in leegstaande panden wordt toegejuicht, met name daarbij het splitsen van winkelpanden, grote gebouwen en boerderijen. Op verzoek van de gemeenteraad krijgen initiatieven in Lieshout en Aarle-Rixtel voorrang. Bron: ED.