Meierijstad doet mee aan Schone Lucht Akkoord

De gemeente Meierijstad wil het Schone Lucht Akkoord (SLA) ondertekenen. Daarin werkt een groot aantal Nederlandse gemeenten en provincies samen om in tien jaar tijd de lucht vijftig procent schoner te krijgen. Gemeenten die meedoen zijn verplicht elk jaar hun vorderingen bekend te maken. Binnen het SLA wil Meierijstad ook meedoen aan een pilot waarin wordt onderzocht hoe een wijk houtstookvrij of houtstookarm te maken, en een pilot waarbij het RIVM meetstations uit het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit beschikbaar stelt. Bron: Omroep Meierij.