Middengeleiders worden verwijderd

Het college van B&W van Laarbeek stemt in met het verzoek van Rijkswaterstaat om de middengeleiders bij Sluis V in Lieshout te verwijderen. Dit in het kader van de versobering van het onderhoud van de sluis. Ook de oude betonnen paaltjes voor het aanmeren van boten worden weggehaald. Wanneer met de werkzaamheden wordt gestart is nog onduidelijk.