Mogelijk omnipark in Erp

0
3

De gemeenteraad van Meierijstad neemt in december de beslissing of er een omnipark komt in Erp. Enkele jaren geleden kwam Waterschap Aa en Maas met een plan van een ecologische verbindingszone met een waterbuffer tussen Den Bosch en Helmond om te voorkomen dat bij extreem hoge waterstand Den Bosch onder water zou lopen. Daarop kwam Erp met het voorstel de waterbuffer in Erp aan te leggen op de plaats van de sportvelden die dan een nieuw sportcomplex krijgen. Bron: Omroep Meierij.