Nacht van de vleermuis

0
189

Zaterdag 28 augustus is het de nacht van de vleermuis. Om meer kennis en begrip over deze dieren te krijgen, houdt IVN Laarbeek een voorlichtingsavond in het IVN gebouw. De avond start met een korte inleiding door deskundigen en enkele filmpjes over de vleermuizen. Later op de avond kan men buiten met behulp van een batdetector genieten van de nacht en van de vleermuizen. Een batdetector zet het voor de mens onhoorbare geluid van de vleermuis om in een lager geluid dat men wel kan horen.