Natuur in het dorp

0
87
Gierzwaluwen

De gemeente Laarbeek heeft het afgelopen jaar meegedaan aan het project ‘Natuur in het Dorp’ met als doel binnen de bebouwde kom meer soorten planten en dieren te laten voorkomen. Hiervoor zijn bij 38 huishoudens 62 nestkasten geleverd, waaronder voor gierzwaluwen, huismussen, de bonte vliegenvangers en vleermuizen. Daarnaast zorgt beplanting voor meer veilige plekjes voor verschillende insecten en vogels. Het zorgt ervoor dat regenwater weer de bodem in kan trekken en verkoeling kan geven op hete zomerdagen. Kijk op natuurinhetdorp.nl.