Niet mauwen maar bouwen

0
53

Politieke partij Hart houdt op donderdag 30 januari een bijeenkomst over woningbouw in Meierijstad. De titel ‘Niet mauwen maar bouwen’ slaat volgens de organisatoren op de grote stroom aan berichtgeving en het gebrek aan concrete bouwactiviteiten. “De bijeenkomst wordt echter geen klaagzang, de nadruk ligt op concrete informatie over wat er waar, wanneer en voor wie gaat gebeuren”, aldus Hart. Werden er in 2018 nog 670 woningen opgeleverd in Meierijstad, in 2019 waren het er nog slechts 270. “Er wordt niet alleen te weinig gebouwd, de bouwplannen zijn ook nog eens te eenzijdig, er is te weinig aandacht voor het aanpassen (zoals splitsen) van bestaande bebouwing en de gemeente zelf heeft amper bouwgrond”, aldus Hart. Bron: Omroep Meierij.