Nieuw grondwatermeetnet Gemert-Bakel

0
117
Voorbeeld van een peilbuis. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.

Gemert-Bakel krijgt een nieuw grondwatermeetnet (= peilbuizen in het grondwater op verschillende plekken in een gebied) waarmee meer inzicht verkregen kan worden in de grondwaterstanden en in de Peelrandbreuk. Meten van het grondwater is belangrijk om te kunnen bepalen waar maatregelen nodig zijn en wat hiervoor nodig is. De informatie is van belang voor alle ontwikkelingen in een gebied, zoals woningbouw, natuur en waterberging. Het werk wordt in de weken 34 t/m 36 uitgevoerd. Alle werkzaamheden zijn in openbaar gebied. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.