Nieuw minima- en armoedebeleid

0
62

De gemeente Laarbeek heeft het nieuwe minimabeleid voor de periode 2021-2024 vastgesteld. Daarin staat beschreven wat zij de komende jaren gaat doen voor mensen die het financieel niet breed hebben. Wie vragen heeft over het beleid kan terecht bij LEV Laarbeek of bij het Sociaal Team Laarbeek. Op de website van de gemeente Laarbeek is meer informatie te vinden onder het kopje ‘zorg, hulp en ondersteuning’. Ook is er de folder ‘Beter uitkomen met een lager inkomen’