Nieuwe besmetting bij nertsenbedrijf De Rips

Volgens de website van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is er in De Rips (gemeente Gemert-Bakel) op een bedrijf een besmetting met SARS-CoV-2 vastgesteld bij nertsen. Het gaat om een bedrijf met ongeveer 4000 moederdieren. De besmetting is aan het licht gekomen door melding van ziekteverschijnselen bij de nertsen. Het bedrijf wordt zo spoedig mogelijk geruimd. In totaal zijn nu 37 nertsenbedrijven in Nederland besmet verklaard. Bron: Ministerie van LNV.