Nieuwe dorpsondersteuner Lieshout

Bart Heldens

Bart Heldens wordt de nieuwe dorpsondersteuner voor Lieshout. Hij is de opvolger van Julia Dabekaussen die elders een andere werkkring heeft gevonden. Naast zijn functie als dorpsondersteuner is hij jongerenwerker in de gemeente Laarbeek. Daarnaast is hij LEV-netwerker met als doel vooral gesprekken met onder andere de gemeente over overstijgende zaken zoals subsidies, werkafspraken tussen de gemeente en LEVgroep. Hij is getrouwd en heeft twee kinderen. Sinds 1 oktober 2019 woont Bart in Aarle-Rixtel.