Nieuwe kijk op water

0
50

De drinkwaterbedrijven en waterschappen willen de transitie naar een klimaatrobuust watersysteem versnellen om daarmee nadelige effecten van droogte zoveel mogelijk te voorkomen. Zij roepen Rijk, provincies en gemeenten op werk te maken van de noodzakelijke ruimtelijke keuzes in de boven- en ondergrond voor een duurzame leefomgeving. Ook moeten overheden verbetering van de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater prioriteit geven in hun plannen. De waterschappen investeren de komende jaren jaarlijks 1,7 miljard euro in de zorg voor voldoende en schoon water en sterke dijken.