Nieuwe naam nieuwe voorzitter

Tijdens de (uitgestelde) Algemene Ledenvergadering van KBO Beek en Donk zijn een aantal besluiten genomen. Unaniem werd besloten de naam te veranderen in Seniorenvereniging Beek en Donk, wel blijft men lid van KBO Brabant. Iedereen vanaf 50 jaar is van harte welkom! Naast de bestaande activiteiten wordt er gekeken naar eigentijdse ontwikkelingen zodat de Seniorenvereniging ook toegankelijk en aantrekkelijk is voor deze groep. Tijdens dezelfde vergadering werd ook het kalenderjaar 2019 financieel afgesloten, is penningmeester Francien Spit herbenoemd, werd Marion van Oosterom als bestuurslid benoemd en Mariëtte Frijters als voorzitter gekozen. Don van Sambeek nam na 11 jaar afscheid als voorzitter.