Nieuwe werkplek voor LEVLaarbeek

0
56

Het team van welzijnsorganisatie LEVLaarbeek heeft sinds 1 november een aantal werkplekken bij Ondernemerscentrum De Koppel in Beek en Donk. In het voormalige bankgebouw voert zij een deel van haar kantoorwerkzaamheden, teamvergaderingen en belafspraken uit. LEVLaarbeek bestaat inmiddels bijna 2 jaar, telt veertien medewerkers en bestaat uit dorpsondersteuners, jongerenwerkers, maatschappelijk werkers, sociaal raadslieden en sociaal cultureel werkers. Zij zijn met name te vinden in de dorpshuizen in Beek en Donk, Lieshout en Mariahout.