Nieuwe Wet Inburgering op komst

0
50

De nieuwe Wet Inburgering voor de gemeenten arbeidsmarktregio Helmond-de Peel gaat in per 1 januari 2021. Met de komst van deze nieuwe wet krijgen gemeenten de regie over de inburgering. Doel van deze wet is dat nieuwkomers vanaf het eerste moment goed begeleid worden zodat zij zo snel mogelijk kunnen meedoen in de samenleving. De gemeente Laarbeek is door de andere gemeenten gevraagd een trajectregisseur voor de vijf Peelgemeenten te werven en aan te stellen. De portefeuillehouders inburgering van de gemeenten van arbeidsmarktregio Helmond-de Peel hebben ingestemd met het visiedocument als richtinggevend kader voor de verdere uitwerking. Bron: Omroep Kontakt.