Nieuwe woonontwikkeling Handel

0
58

Alle bouwkavels in het plan ‘Heerebosch, fase II’ in Handel zijn verkocht. Om ook voor de toekomst in de lokale woonbehoefte te kunnen blijven voorzien, heeft de gemeente Gemert-Bakel grond aangekocht aan de Heereveldseweg. De gemeente is nu bezig met de voorbereidingen voor de ontwikkeling van het plangebied ‘Heerebosch, fase III’ in Handel. Daartoe gaat de gemeente in gesprek met de dorpsraad over het type woningen waar in Handel behoefte aan is. Eind 2022 moeten bouwkavels uitgegeven worden. Bron: Gemeente Gemert-Bakel.