Noek Maas PNL ziet haar ingediende motie aangenomen worden

Politiekepartij Nieuw Laarbeek heeft donderdag een motie ingediend over onderwijshuisvesting. Het college kreeg hierin de opdracht om via de Vereniging Nederlandse Gemeenten er bij het Rijk op aan te dringen om de onderwijsvergoeding voor de gemeente te vergroten. Dit in verband met de kosten die de gemeente heeft in het duurzaam maken van schoolgebouwen. De motie van PNL werd unaniem aangenomen.