Nog geen oplossing voor O&U

0
50

Tijdens de commissievergadering van dinsdagavond 18 februari heeft Koninklijke Harmonie Ontspanning & Uitspanning uit Beek en Donk met de Laarbeekse politiek gesproken over de toekomst van de huisvesting van de harmonie. Het budget dat de gemeente heeft neergelegd bedraagt 395.000 euro, maar daarvoor kan noch Het Anker gerenoveerd worden, noch het Ontmoetingscentrum aangepast worden. Politiek en muziek lijken in deze situatie in een patstelling terecht gekomen te zijn. Zowel O&U als de commissies gaan zoeken naar een oplossing die budgettair haalbaar is en waarin de harmonie in de toekomst mee vooruit kan.