Onderscheiding Gerard Hanegraaf

0
12

In Beek en Donk is Gerard Hanegraaf in het zonnetje gezet door een afvaardiging van De Teugelders van Ganzendonck. Hanegraaf is 44 jaar lid van deze carnavalsvereniging en heeft zich al die jaren op vele manieren voor de vereniging ingezet. Begonnen als lid van de Raad van Elf zat hij in verschillende commissies, was voorzitter, Prins Luuk XII, redacteur van het jubileumboek en zit in de Raad van Advies. Kortom, een Teugelder in hart en nieren.  Voor al deze activiteiten werd hem een jubileumspeldje opgespeld.