Onderscheiding Hans Seijkens

0
65

In Helmond Hans Seijkens is zondag 5 januari benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Hij ontving deze onderscheiding voor zijn jarenlange betrokkenheid en zeer intensieve inzet voor het opleiden en examineren van jeugdige blazers en slagwerkers in Helmond. De onderscheiding werd uitgereikt door burgemeester Elly Blanksma tijdens het nieuwjaarsconcert van de Koninklijke Stadsharmonie Phileutonia uit Helmond. Hans Seijkens had 12 december in Breda om gezondheidsredenen afscheid genomen van zijn zeer drukke werkzaamheden bij de BBM en KNMO. Hij werd daarbij benoemd tot Lid van Verdienste, erelid van de Brabantse Bond van Muziekverenigingen vanwege 20 jaar tomeloze inzet voor de jeugd in Noord-Brabant. Bron: Omroep Kontakt.