Onderscheiding mevrouw Mia Debeij

Foto: Joost Duppen

In Beek en Donk is mevrouw Mia Debeij-Gubbels benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Debeij heeft zich jarenlang ingezet voor de samenleving. Zij was werkzaamheid op peuterspeelzaal Hummelhonk. Sinds 1987 ging zij zich inzetten voor ouderen. Zij is gastvrouw bij woon-zorgcomplex De Regt en verzorgt daar samen met anderen eenmaal per zes weken de gebedsdienst. Ook bezoekt ze ouderen als vrijwilliger van vereniging De Zonnebloem.