Onderscheiding voor Coen Verbakel

In het Dorpshuis in Lieshout is door burgemeester Van der Meijden een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan Coen Verbakel. De heer Verbakel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. De heer Verbakel is al 25 jaar actief voor de Kindervakantieweek en was actief voor Scouting Lieshout-Mariahout. In Beek en Donk zette hij zich in voor het Buurtinitiatief Voorbeemd en de Burendag. Terug in Lieshout werd hij bestuurslid van Buurtvereniging RCCH, initiatiefnemer voor WhatsApp-groepen en is maatje van een jeugdcliënt van ORO Laarhuys.