Ondertekening convenant Helmond Sport

In het stadion van Helmond Sport wordt zondag 6 september door diverse partners een convenant ondertekend met als doel de voetbalwedstrijden in een feestelijke en veilige sfeer te laten plaatsvinden. Om dit te waarborgen is het noodzakelijk om ambities vast te stellen en afspraken te maken. Met het lokale convenant moet enerzijds de normalisatie worden bevorderd en moet het voetbal weer een feest zijn, anderzijds moet crimineel gedrag, overlast en onveiligheid rondom het betaald voetbal gericht worden aangepakt.