Ondertiteling Laarbeekse vergaderingen

0
79

In 2020 wees Partij Nieuw Laarbeek (PNL) het college erop dat live- of achteraf ondertiteling van alle raads- en commissievergaderingen niet alleen belangrijk is, maar zelfs verplicht zou worden vanaf medio september. Vanaf vandaag worden alle vergaderingen kort na afloop voortaan ondertiteld en kunnen dan via de website van de gemeente Laarbeek worden teruggekeken. PNL kwam eerder voor doven en slechthorenden in het geweer via een motie voor de invoering van ‘Klik voor Teletolk’, voor telefonisch contact van deze doelgroep met de gemeente.